ความแตกต่างระหว่าง Developer สองสายงาน

ตามความเข้าใจผม Developer มี  2 สายงาน

1. สายพัฒนา Software สายนี้จะพัฒนา Application ขึ้นมาใหม่ สายนี้ถ้าจบใหม่ๆจะเริ่มจาก Programmer ถ้าเก่งขึ้นก็อาจจะเป็น SA, Tester, Solution Architect

2. สาย Software Package สายนี้จะพัฒนา Application จาก Software ที่มีอยู่แล้ว แต่ไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือเรียกว่า Customize ถ้าจบมาใหม่ๆมาทำก็เริ่มที่ Programmer แต่ Code มันจะไม่เข้มข้นเหมือนแบบแรก สามารถพัฒนาตัวเองไปเป็น Business Application .. สายนี้ควรเรียนด้านธุรกิจเพิ่ม

ตำแหน่ง Solution Architect(Software Architect) คือคนที่ออกแบบว่า ตั้งแต่ต้นจนจบ ควรจะใช้ Algorithm อะไร , Tool หรือ ภาษา อะไร รวมทั้งออกแบบว่า ควรสร้างเป็น Framework เพื่อ Reuse ที่ตรงไหน และถ้าเกี่ยวกับ Network ต้องคำนึงถึงการจราจรของ Network ด้วย เพื่อให้ Application ที่ออกมา Optimize ตาม Requirement ที่สุด

ผมเคยทำมาทั้งสองแบบพบว่าแบบแรกนั้นจะทำให้เรามีโอกาสได้ออกแบบระบบ ได้มากกว่าแบบที่สอง และแบบที่สองนั้นจะทำให้เราได้ความรู้เรื่อง Business ของฝั่งลูกค้าได้ดีกว่า ถ้าจะให้มอง Career Path แล้วสายไหนมันน่าทำมากกว่ากันในระยะยาวนะ อยากได้ความเห็นจากคนที่มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้หน่อยครับ 🙂

ส่วนคำตอบของผม…ผมมีอยู่ในใจอยู่แล้วครับ

Tags :

0 thoughts on “ความแตกต่างระหว่าง Developer สองสายงาน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *