วิธีทำให้ JBoss BPMS และ BRMS มี Remote Repository

เกริ่นนำ …

ปกติ JBoss BPM Suite และ BRMS นั้นจะมี Git Repository ของมันเอง ซึ่งเราตั้งชื่อเท่ๆ ให้มันว่า  “Knowledge Store” เอาไว้เก็บ Project ต่างๆ ที่เราทำบน Business Central การใช้ Git Repository เข้ามาช่วยเก็บนั้น ผู้ใช้งานสามารถเก็บ Knowledge Assets และ Artifacts เอาไว้ที่ตำแหน่งเดียวกันทำให้ง่ายต่อการจัดการ

BPM Suite และ BRMS นั้นจะใช้ Maven Repository ที่ถูกติดตั้งไว้บนเครื่องที่ใช้ Install BPM Suite / BRMS ในการเก็บ kjars ที่ถูกสร้างโดยการ Build / Deploy จากผู้ใช้งาน

ดังนั้นจะขอสรุปใจความสำคัญไว้ดังนี้

  • Git repository มีไว้เก็บ sources/knowledge assets
  • Maven repository มีไว้เก็บ jars ไฟล์

เกริ่นกันมาพอสมควร ขอตัดเข้าเรื่อง…

วิธีการ config remote ให้ local repository สำหรับ git repository

เนื่องจาก BPM Suite / BRMS Git repository นั้นมันจะไม่ทำการ push ไปยัง remote repository อื่นๆ โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการ Build / Deploy จาก UI ใน Business Central ดังนั้นจึงจำเป็นที่จำต้อง push assets ต่างๆ ไปยัง  remote git repository โดยการใช้ git command ครับ

ขั้นตอนก็มีดังนี้ (ใครใช้ git มาบ้างก็คงเข้าใจได้ไม่ยากนะครับ )

1. ไปยังตำแหน่งที่เราได้ทำการ install JBoss BPM Suite / BRMS เอาไว้ ดังนี้

$JBOSS_HOME/.niogit/<project>.git

2. เพิ่ม remote repository ให้กับ BPM Suite / BRMS git repossitory

git remote add origin git@code.stream.co.th:digital-business/direct-insurance.git

3. ตรวจสอบความถูกต้อง

git remote -v

origin git@code.stream.co.th:digital-business/direct-insurance.git (fetch)

origin git@code.stream.co.th:digital-business/direct-insurance.git (push)

4. คราวนี้ก็ทำการ push ไป remote repository ได้เลย

git push origin master

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ

หรือถ้าไม่อยากมา manual push ไปยัง remote repository ก็สามารถใช้ Continuous Integration Tools อย่าง Jenkins มาจับที่ local git repository ของ BPM Suite / BRMS ได้เช่นกัน เมื่อมีการ commit เข้า local repository ก็ให้ Jenkins สร้าง Job เพื่อ Push เข้า remote repository ครับ

0 thoughts on “วิธีทำให้ JBoss BPMS และ BRMS มี Remote Repository”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *