Tag: wishlist

My Wish List

เคยคิดที่จะอยากได้อะไรหลายๆอย่าง แต่พอผ่านไปนานวันก็กลับลืมไปเสียอีก ว่าไอ้ที่มันเคยอยากได้มันมีอะไรบ้าง คราวนี้ก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาเขียนเอาไว้เป็นรายการๆลงบล็อคไปเลยแล้วกัน เอาไว้เตืิอนความจำว่ายังขาดอะไรไป

จริงๆแล้วมีสิ่งที่ตั้งใจจะทำให้ได้ในปีนี้หลายอย่างแต่ที่ทำได้แล้วก็คือ

  1. ขูดหินปูน
  2. สอบ CU-TEP คะแนนผ่านเกณฑ์

Read more

Tags :